မဂၤလာပါ

Call us: +959-259609399

E-mail: [email protected]

Written by Administrator

mdlb int 10 5 18 001ေဂ်ရုစလင္ ၊ ေမ ၁ဝ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ဆီးရီးယားႏုိင္ငံေတာင္ပုိင္းတြင္ တပ္စြဲထားေသာ အီရန္တပ္ဖြဲ ့ဝင္မ်ားက အစၥေရးႏုိင္ငံအား ေမလ ၉ ရက္တြင္ ညလံုးေပါက္ ဒံုးက်ည္ အစင္း ၂ဝ ေက်ာ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ႏွင့္ ဒံုးက်ည္အခ်ိဳ ့ကုိ အစၥေရးဒံုးက်ည္ကာကြယ္ေရးစနစ္က ၾကားျဖတ္ဟန္ ့တားႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း အစၥေရးစစ္တပ္က ဆုိသည္။

တုိက္ခုိက္မႈအတြင္း အစၥေရးဘက္က ထိခုိက္ဒဏ္ရာရသူမရွိေၾကာင္း အစၥေရးႏုိင္ငံကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ ့(IDF) ၏ ေမလ ၉ ရက္ ညပုိင္းတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

IDF ကာကြယ္ေရးစနစ္က ဂုိလန္ကုန္းျမင့္တြင္ တပ္စြဲထားသည့္ အစၥေရးကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ ့အားဦးတည္၍ အီရန္ Quds တပ္ဖြဲ ့က ခန္ ့မွန္းေျခ ဒံုးက်ည္ အစင္း ၂ဝ ပစ္လႊတ္တုိက္ခုိက္ခဲ့သည္ကုိ အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း အစၥေရးစစ္တပ္က ဆုိသည္။

 ဒံုးက်ည္အခ်ိဳ ့ကုိ အစၥေရးႏုိင္ငံ၏ IDF ဒံုးက်ည္ကာကြယ္ေရးစနစ္က ၾကားျဖတ္ဟန္ ့တားႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း အစၥေရးစစ္တပ္က ဆုိသည္။

ဂုိလန္ကုန္းျမင့္တြင္ ေနထုိင္ေသာ အစၥေရးေဒသခံမ်ားအား IDF မွ ထုတ္ျပန္သည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ နားစြင့္ေနၾကရန္ အမိန္ ့ေပးထားသည္။
လက္ရွိခ်ိန္ထိ ေနာက္ထပ္ ညႊန္ၾကားခ်က္ကုိ ထုတ္ျပန္ခ့ဲျခင္းမရွိေၾကာင္း IDF က ဆုိသည္။

(Xinhua)
China Xinhua News