မဂၤလာပါ

Call us: +959-259609399

E-mail: [email protected]

Written by မ်ိဳးပပစန္း (ဧရာဝတီ)

mglb interview 001KBZ ဘဏ္၏ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား စာရင္းေသအပ္ေငြ စာရင္းတြင္ ယခင္ အပ္ေငြ အတိုးႏူန္းမွာ ၁ လလၽွင္ ၉ ရာခိုင္ႏွုန္း၊ ၃ လလၽွင္ ၉ ဒသမ ၂၅ ရာခိုင္ႏွုန္း၊ ၆ လလၽွင္ ၉ ဒသမ ၅၀ ရာခိုင္ႏွုန္း၊ ၉ လလၽွင္ ၉ ဒသမ ၇၅ ရာခိုင္ႏွုန္းႏွင့္ ၁ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ ၁၀ ရာခိုင္ႏွုန္း ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ယခု ျပင္ဆင္ ေလၽွာ့ခ်လိုက္ေသာ အတိုးႏွုန္းမ်ားမွာ ၃ လလၽွင္ ၆ ရာခိုင္ႏွုန္း၊ ၆ လလၽွင္ ၆ ဒသမ ၂၅ ရာခိုင္ႏွုန္း၊ ၉ လ လၽွင္ ၆ဒသမ၅ ရာခိုင္ႏွုန္း၊ ၁ႏွစ္လၽွင္ ၆ဒသမ၇၅ ရာခိုင္ႏွုန္း၊ ၂ ႏွစ္လၽွင္ ၇ ရာခိုင္ႏူန္းႏွင့္ ၃ ႏွစ္လၽွင္ ၈ ရာခိုင္ႏွုန္း သို႔ ေလၽွာ့ခ် သတ္မွတ္ လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း KBZ ဘဏ္ က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

တဦးခ်င္းစီ၏ စာရင္းေသ အပ္ေငြစာရင္းတြင္ အပ္ေငြ အတိုးႏွုန္းမွာ ၁ လလၽွင္ ၈ ရာခိုင္ႏွုန္း၊ ၃ လလၽွင္ ၈ ဒသမ၂၅ ရာခိုင္ႏွုန္း၊ ၆ လလၽွင္ ၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏွုန္း၊ ၉ လလၽွင္ ၈ ဒသမ ၇၅ ရာခိုင္ႏွုန္း၊ ၁ ႏွစ္လၽွင္ ၉ ရာခိုင္ႏွုန္း၊ ၂ ႏွစ္လၽွင္ ၁၀ ရာခိုင္ႏွုန္းႏွင့္ ၃ ႏွစ္လၽွင္ ၁၀ ဒသမ ၇၅ ရာခိုင္ႏွုန္းအထိ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘဏ္၏ အပ္ေငြ အတိုးႏွုန္း မ်ား ကို ေမလ ၁ ရက္မွ စတင္ ေျပာင္းလဲမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကာလရွည္ အပ္ေငြစာရင္းမ်ား၏ အတိုးႏွုန္း ရရွိမည့္ပမာဏကိုမူ ၈ ရာခိုင္ႏွုန္းမွ ၁၀ ဒသမ ၇၅ ရာခိုင္ႏွုန္း အတြင္း ကာလအလိုက္ အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ကာလတို အပ္ေငြႏွုန္းထားမ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၁ရက္မွ စ၍ အနည္းငယ္ ေျပာင္းလဲ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း KBZ ဘဏ္က ေၾကညာထားသည္။

ယခင္ စာရင္းေသ အပ္ေငြမ်ားမွာ မူလႏွုန္းေဟာင္းျဖင့္ အပ္ႏွံထားသည့္ ကာလအထိ ေျပာင္းလဲမွုမရွိဘဲ အတိုး ဆက္လက္ ရရွိမည္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ေမလ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ အသစ္ အပ္ႏွံေသာ စာရင္းေသ အပ္ေငြမ်ားႏွင့္ သက္တမ္းတိုး အပ္ႏွံေသာ စာရင္းေသ အပ္ေငြမ်ားသည္ ယခုေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္သည့္ အတိုးႏွုန္း အသစ္ျဖင့္သာ ရရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ကာလရွည္ ဘဏ္ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်း ေပးသြားနိုင္ရန္ အတြက္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္မွ ခ်မွတ္ ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ၂၀၁၈ ေမလ ၁ ရက္မွ စတင္ၿပီး ကာလရွည္ အပ္ေငြ ပုံစံအသစ္ကို စတင္ သြားမည္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

အဆိုပါ အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကေမၻာဇဘဏ္ (KBZ) ကုမၸဏီ လီမိတက္ မန္ေနဂ်င္း ဒါရိုက္တာ ဦးေအာင္ေက်ာ္မ်ိဳး ႏွင့္ ဧရာဝတီ သတင္းေထာက္ မ်ိဳးပပစန္းက ေတြ႕ဆုံ ေမးျမန္းထားသည္မ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါ သည္။

ေမး။ ။ KBZ ဘဏ္ရဲ့ အပ္ေငြအတိုးႏွုန္း ေလၽွာ့ခ်လိုက္တာက ဘာေၾကာင့္ပါလဲရွင့္။ ေျပာင္းလဲလိုက္တဲ့ အတိုးႏွုန္းထား ပုံစံေလးကိုလည္း ရွင္းျပေပးပါရွင့္။

ေျဖ။ ။ က်ေနာ္တို႔ အတိုးႏွုန္းက ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္က သတ္မွတ္ ထားတဲ့ အတိုးႏွုန္းက ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြေပၚမွာ အတိုးႏွုန္း ၈ ရာခိုင္ႏွုန္း ေပးရမယ္ဆိုတဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ရွိပါတယ္။ အဲဒီစည္းမ်ဥ္းအတိုင္းပဲ ေပးထားပါတယ္။

ဘာျဖစ္လို႔ ျပန္ေလၽွာ့လိုက္သလို ေျပာင္းလဲတာလဲလို႔ ေျပာလို႔ ရွိရင္ ယခင္တုန္းက အဲဒီ အတိုးႏွုန္း ၈ ရာခိုင္ႏွုန္းထက္ ပိုေပးထားပါတယ္။ ၈ ဒသမ ၂၅ ရာခိုင္ႏွုန္း ဆိုၿပီး ပိုေပးထားပါတယ္။ အခု နဂို ရာခိုင္ႏွုန္းအတိုင္း ျပန္ထားျခင္း ျဖစ္ပါ တယ္။

သေဘာကေတာ့ ဘဏ္ေတြက ၿပိဳင္ဆိုင္ၿပီးေတာ့ Customer ေတြ၊ ဘဏ္တြင္ ေငြအပ္ႏွံသူ (Depositor)ေတြကို ဆြဲေဆာင္ ၾကတယ္။ ေဈးကြက္ကို ရေအာင္လုပ္ၾကတယ္။ အဲဒီ အခါမွာေတာ့ တဘဏ္နဲ႔ တဘဏ္ ၿပိဳင္ဆိုင္ၿပီးေတာ့ အတိုးႏွုန္းက ၈ ဒသမ ၂၅ ရာခိုင္ႏွုန္း ျဖစ္သြားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္အခု က်ေနာ္တို႔က မူလ အတိုးႏွုန္းျဖစ္တဲ့ ၈ ရာခိုင္ ႏွုန္း ကိုပဲ ျပန္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အခု က်ေနာ္တို႔ဘဏ္က ေပးတဲ့ အတိုးႏွုန္းထားအသစ္ကိုက ၈ ရာခိုင္ႏွုန္းကေန ၁၀ ရာခိုင္ႏွုန္းအထိ ေပးထားပါတယ္။ ကာလရွည္ ၃ ႏွစ္ကာလ စာရင္းေသအပ္ေငြကို ၁၀ ရာခိုင္ႏွုန္းအထိ ေပးထားပါတယ္။

ေနာက္တခါ က်ေနာ္တို႔ အထူး သတ္မွတ္ထားတဲ့ အတိုးႏွုန္းအျဖစ္ ဘယ္ေလာက္အထိ ေပးသြားမလဲ ဆိုရင္ ၃ ႏွစ္ အပ္ေငြကို ရခ်င္ပါတယ္။ ရခ်င္တဲ့ အတြက္ ၁၀ ဒသမ ၇၅ ရာခိုင္ႏွုန္းအထိ ေပးဖို႔လည္း အခု စီစဥ္ထားၿပီး ပါၿပီ။

သို႔ေပမယ့္ ဒီမွာေတာ့ ဒီအပ္ေငြကို ဘဏ္ေတြက အသုံးခ်မယ္။ အပ္ေငြကို အပ္ႏွံမယ့္သူဆီက လက္ခံမယ္။ လုပ္ငန္း လုပ္ေနတဲ့ သူေတြကို ေခ်းေငြလိုအပ္ရင္ ထုတ္ေခ်းေပးရမယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ကလည္း က်ေနာ္တို႔ကို ၃ ႏွစ္ကာလ ေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းခြင့္ ျပဳေပးထားပါတယ္။

အဲဒီလို ၃ ႏွစ္ ထုတ္ေခ်းနိုင္ဖို႔ အတြက္ အပ္ေငြရွိဖို႔ ဘဏ္ေတြမွာ လိုအပ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ ၃ႏွစ္ အပ္ေငြအတြက္ကို စာရင္းေသ အတိုးႏွုန္း အျမင့္ဆုံး ၁၀ ရာခိုင္ႏွုန္းေပးထား ၿပီးေတာ့ အထူး ႏွုန္းထားျဖစ္တဲ့ ၁၀ ဒသမ ၇၅ ရာခိုင္ႏွုန္း ေပးဖို႔လည္း ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ အပ္ေငြပမာဏနဲ႔ ကာလအေပၚ မူတည္ၿပီး က်ေနာ္တို႔ ေပးမွာပါ။ ဒါကေတာ့ သီးသန႔္ ထပ္လာမွာပါ။

ေမး။ ။ ဒီလိုမ်ိဳး အပ္ေငြ ေလၽွာ့ခ်လိုက္တဲ့အခါမွာ တျခားဘဏ္ေတြကလည္း ၿပိဳင္ဆိုင္မွုကေရာ ဘယ္လိုမ်ိဳး ျဖစ္လာ နိုင္ပါသလဲ။ KBZ က ျပည္တြင္းမွာ အပ္ေငြအမ်ားစု အပ္တဲ့ ဘဏ္တခု အေနနဲ႔ Customer ေလ်ာ့က်သြားမွာကိုေရာ စိုးရိမ္မွု ရွိပါသလား။

ေျဖ။ ။ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ မုဒိတာ ပြားပါတယ္။ Banking လုပ္ငန္းေတြထဲမွာ က်ေနာ္တို႔ေတြက ညီေနာင္ဘဏ္ေတြ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ဘဏ္ေတြရဲ့ ဝန္ေဆာင္မွုကိုေတာ့ အၿပိဳင္ေပးၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီေန႔ဒီအခါမွာ ျမန္မာနိုင္ငံ ေတာ္ ဗဟို ဘဏ္က ဘဏ္အသစ္ေတြကို ဖြင့္ခြင့္ေပးထားပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တို႔ဘဏ္ကလည္း Deposit Market ရယ္ကို ပိုၿပီး ရထားပါတယ္။ အပ္ေငြ ေဈးကြက္ေဝစု ပိုရထားပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕တခ်ိဳ႕ေသာ သူေတြက က်ေနာ္တို႔ အတိုးႏွုန္းေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္လိုက္တဲ့ အေပၚမွာ က်ေနာ္ တို႔ ဆီကေန ျပန္ထုတ္ၿပီးေတာ့ လိုအပ္ေနေသာ ဘဏ္ေတြကို သြားၿပီး အပ္ႏွံမယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔က မုဒိတာပြားပါ တယ္။

သေဘာက က်ေနာ္တို႔က အဲဒီလို တျခားဘဏ္ေတြကို သြားအပ္မယ္ဆိုရင္ ဘာပဲေျပာေျပာ အပ္ေငြ လိုအပ္ေနတဲ့ ဘဏ္ေတြ အတြက္လည္း အပ္ေငြရသြားပါတယ္။

ေမး။ ။ အပ္ေငြေတြကို အတိုးႏွုန္းေလၽွာ့ခ်သလို ေခ်းေငြေတြကို KBZ ဘဏ္ကေန တဆင့္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ျပန္ေခ်းတဲ့ ေခ်းေငြ ေပၚမွာေရာ အတိုးႏွုန္း ေလၽွာ့ခ်ဖို႔မ်ား ရွိပါသလား။

ေျဖ။ ။ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ေခ်းေငြေပၚ အတိုးႏွုန္းက အပ္ေငြေပၚ အတိုးႏွုန္းထက္ တိုက္ရိုက္ပတ္သက္ ပါတယ္။ တကယ္လို႔သာ အပ္ေငြေပၚအတိုးႏွုန္းကို သက္ေသာင့္သက္သာ ေလးနဲ႔သာ က်ေနာ္တို႔ဘဏ္ေတြက ေပးရမယ္ဆိုရင္ ေခ်းေငြေပၚမွာ ေကာက္ယူမယ့္ အတိုးႏွုန္းကိုလည္း ေလၽွာ့ေပါ့ ေပးနိုင္တာေပါ့။ ဒါက သီအိုရီေလးအရ ေျပာတာပါ။

ဒါေပမယ့္ ဒီအပ္ေငြေတြကို အပ္ေငြနဲ႔ အတိုးေပးတာနဲ႔ ေခ်းေငြေပၚမွာ အတိုးေပးတာေတြကို ေကာက္ယူျခင္း ကိစၥေတြ မွာေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္က အခုေတာ့ လြတ္လပ္စြာ ခြင့္မျပဳေသးပါဘူး။

ေနာင္တခ်ိန္ အတိုးႏွုန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္က လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေပးလာၿပီ ဆိုရင္ ေတာ့ ေခ်းေငြေပၚမွာ အတိုးႏွုန္း ေလၽွာ့ေပးဖို႔ သင့္ေလ်ာ္တယ္။ ေလၽွာ့ေပးနိုင္ေၿခ ရွိပါတယ္။

အေကာင္းဆုံး ဥပမာ တခုကို ေျပာရမယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ ကေမၻာဇဘဏ္ကို JICA (ဂ်ပန္ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ) က ေခ်းတဲ့ေငြကို Two Step Loan နဲ႔ ေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းထားတာ ရွိပါတယ္။

ဒါက SME (အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား)ကို ဦးစားေပး ေခ်းခဲ့ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ဘဏ္ကို ေပးရတဲ့ ေငြက ဟာ ၄ ရာခိုင္ႏွုန္းပဲ အတိုးေပးရတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ Two Step Loan ေခ်းေငြကို အတိုးႏွုန္း ၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ ႏွုန္းနဲ႔ ေခ်းခဲ့ပါတယ္။

သေဘာက အပ္ေငြေပၚကို ေပးရတဲ့အတိုးႏွုန္း၊ သေဘာက က်ေနာ္တို႔ကို အျခားက လာကူညီတဲ့ ေခ်းေငြေပၚေပးရတဲ့ အတိုး ႏွုန္း သာ သက္သာရင္ က်ေနာ္တို႔ဘဏ္က ျပန္ေခ်းေပးရတဲ့ အတိုးႏွုန္းကလည္း လိုက္ၿပီး သက္သာသြားမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။

ေမး။ ။ ဘာမ်ား ျဖည့္စြက္ၿပီး ေျပာခ်င္ပါေသးလဲရွင့္။

ေျဖ။ ။ က်ေနာ္က ျမန္မာနိုင္ငံဘဏ္မ်ား အသင္းမွာလည္း အေထြေထြအတြင္းေရးမွူး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို အပ္ေငြေတြနဲ႔ အတိုးႏွုန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။ ေဆြးေႏြးၾကတဲ့အခါ ဒီအပ္ေငြေပၚမွာ Call Deposit ကို လည္း က်ေနာ္တို႔ ေလၽွာ့ခဲ့ၿပီးသား ရွိပါတယ္။ ေလၽွာ့တဲ့အေပၚမွာလည္း အပ္ေငြပမာဏ ထိခိုက္မွု မရွိခဲ့ပါဘူး။

ဒီလိုပဲ ဘဏ္ေတြ အားလုံးကိုလည္း ေရရွည္ကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့ ႏွစ္ရွည္၊ ကာလရွည္ အပ္ေငြရမယ္ဆိုရင္ ႏွစ္ရွည္ ေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းနိုင္ဖို႔ကို ရည္ရြယ္ၿပီးေတာ့ ယခုလို အတိုးႏွုန္းထားေတြ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေၾကာင္းပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

က်ေနာ္ရဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတဲ့ ကာလအတြင္းေတာ့ အတိုးႏွုန္း ေျပာင္းလဲတာကို အမ်ားႀကီးမလုပ္ဘူး။ လုပ္ခ်င္လည္း အႀကိမ္ အေရအတြက္ နည္းပါတယ္။ လုပ္သင့္တယ္လို႔ေတာ့ က်ေနာ္ အႀကံျပဳခ်င္ပါတယ္။ ။