Written by Administrator

mglb article 001By Ian Easton 10 May 2018

အဆိုးဆုံး အိပ္မက္ဟု ဆိုနိုင္ေသာ ဇာတ္ၫႊန္းတခု ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္နိုင္ငံက အလြန္ႀကီးက်ယ္သည့္ ဗ်ဴဟာေျမာက္ လွည့္စားမႈတခုကို ခင္းက်င္း၍ ထိုင္ဝမ္၏ အားနည္းေသာ ကာကြယ္ေရးကို အငိုက္ဖမ္းလိုက္မည္။ ထိုင္ဝမ္ အစိုးရႏွင့္ စစ္တပ္တို႔မွာ အလြန္ အံ့အားသင့္သြားၾကမည္။ တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ ထိုးစစ္ေအာက္တြင္ သူတို႔ ၿပိဳလဲသြားၾကမည္။ ရက္အနည္းငယ္ အတြင္းမွာပင္ ကြၽန္းေပၚမွ အသက္ရွင္က်န္ရစ္ေသာ အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွာ တ႐ုတ္ ျပည္သူ႕ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (PLA) ၏ ဖမ္းဆီးထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔ ေရာက္သြားၾကမည္။ ထိုင္ေပရွိ သမၼတ႐ုံး ေပၚတြင္ ေ႐ႊၾကယ္ ၅ ပြင့္ပါေသာ အနီေရာင္ အလံတခု တလူလူလြင့္လာမည္။

ထိုကဲ့သို႔ေသာ ဇာတ္ၫႊန္းတခုက မည္မွ် လက္ေတြ႕ က်ပါသနည္း။ လွ်ပ္တပ်တ္ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ျခင္းက ဘာႏွင့္တူပါသနည္း။ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္မႈကို ကာကြယ္ေရး ထိုင္ဝမ္ကို အေမရိကန္က မည္သို႔ ကူညီနိုင္ပါသနည္း။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္ဝမ္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးဗ်ဴရိုက ေရလက္ၾကားတဖက္မွ သူတို႔၏ ရန္သူမ်ားသည္ ထိုင္ဝမ္ အစိုးရကို ဖယ္ရွားနိုင္ရန္ အစီအစဥ္သစ္တခုကို လွ်ို႔ဝွက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိခဲ့သည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။ ပိုဆိုးသည္မွာ PLA က ထိုစစ္ေရး အစီအစဥ္ကို စမ္းသပ္စစ္ေဆးရန္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ား စတင္ေနျခင္းပင္။ အဆိုပါ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားက ထိုင္ဝမ္နိုင္ငံ၏ အေနာက္ေျမာက္ကမ္းရိုးတန္း တေလွ်ာက္တြင္ ၾကည္းတပ္၊ ေရတပ္ ပူးေပါင္း၍ ႐ုတ္တရက္ တိုက္ခိုက္မည့္ ပုံစံဖန္တီးထားသည္။ အဓိက ပစ္မွတ္မွာ တိုင္ေပ ဆိပ္ကမ္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အစီအစဥ္က စနစ္တက် လႈပ္ရွားမႈေပၚတြင္ မွီခိုေနသည္။ တ႐ုတ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ထိုင္ဝမ္ တဖက္ကမ္း(တ႐ုတ္နိုင္ငံ ဖက္ျခမ္း) ရွိ ကမ္းရိုးတမ္းတေလွ်ာက္တြင္ လႈပ္ရွားရန္ႏွင့္ စုစည္းရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက က်ည္အစစ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္မည့္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ား ရွိေၾကာင္း ေၾကညာၿပီး ထိုင္ဝမ္ေရလက္ၾကား တြင္ နိုင္ငံတကာ သေဘၤာမ်ား သြားလာျခင္းကို ပိတ္ပင္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ သတိထား စိတ္ဝင္စားမႈ ေလ်ာ့က်ေစရန္ႏွင့္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက အဆိုပါ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားသည္ နိုင္ငံေရးအရ ဟိတ္ဟန္ျပျခင္းမွ်သာ ျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္ေစရန္ တ႐ုတ္ အစိုးရက ၎တို႔ပိုင္ မီဒီယာ သတင္းဌာနမ်ားႏွင့္ နိုင္ငံျခားမွ ၾသဇာရွိသည့္ ေအးဂ်င့္မ်ားကို အသုံးျပဳလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို အရပ္ဖက္ ကူးတို႔သေဘၤာမ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ထိုင္ဝမ္ၾကားမွ ေရျပင္တြင္ ပုံမွန္ ေခါက္တုန႔္ ေခါက္ ျပန္ သြားလာေနက် သေဘၤာမ်ားေပၚသို႔ တင္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ စစ္ေရးေလ့က်င့္ရန္ စီစဥ္ထားသည့္ ေန႕တြင္ အဆိုပါ သေဘၤာမ်ားက ထိုင္ဝမ္သို႔ ဦးတည္ ခုတ္ေမာင္းၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္အထိ သူတို႔၏ လႈပ္ရွားမႈ မေပၚ ေပါက္ေစေရး ႀကိဳစား အားထုတ္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

တိုင္ေပ ဆိပ္ကမ္းသို႔ သူတို႔ေရာက္သည့္အခါ အရပ္သား အသြင္ယူထားသည့္ သေဘၤာမ်ားက ယႏၲယားႏွင့္ တင့္ကား တပ္မ်ားကို ခ်ေပးလိမ့္မည္။ သူတို႔က ေဒသခံအိမ္မ်ားကို ဖ်က္ဆီး၍ ရဟတ္ယာဥ္ အုပ္စုမ်ား၊ သေဘၤာမ်ားျဖင့္ ေရာက္လာ မည့္ တပ္ကူမ်ားအတြက္ ေနရာရွင္းေပးပါလိမ့္မည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ လွ်င္ျမန္ေသာ တ႐ုတ္ ဟူးဗားရွပ္ေျပးယာဥ္မ်ားက ကြန္မန္ဒိုမ်ားကို တင္ေဆာင္လာၿပီး တမ္ေစြ Tamsui ျမစ္ အနီးတြင္ ခ်ေပးလိမ့္မည္။ ေတာက္ယြမ္ Taoyuan အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္၏ ေျပးလမ္းမ်ားေပၚသို႔ ေလထီးတပ္ဖြဲ႕မ်ား ဆင္းသက္လာၾကလိမ့္မည္။ မိနစ္ အနည္းငယ္ အတြင္းမွာပင္ ထိုင္ဝမ္ အေနာက္ေျမာက္ ကမ္းရိုးတန္း တခုလုံးက စစ္ပြဲဇုန္ တခု ျဖစ္သြားပါလိမ့္မည္။

ထိုင္ဝမ္ဖက္က ခ်က္ခ်င္းမတုန႔္ျပန္နိုင္သည့္ အေျခအေန၌ ရွိေနေစရန္ PLA က ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊ ဒုံးပ်ံ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊ ပစ္မွတ္ထား လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ ျခင္းမ်ား၊ ေရငုပ္သေဘၤာျဖင္း ၿခဳံခိုတိုက္ခိုက္ျခင္း ႏွင့္ ျပင္းထန္စြာ ဗုံးက်ဲုျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါလိမ့္မည္။ ထို႔ျပင္ ထိုင္ဝမ္ တပ္ဖြဲ႕ မ်ားကို ကြၽန္း၏ ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ အလယ္ပိုင္းတြင္ ထိန္းထားၿပီး တိုင္ေပသို႔ စစ္ကူေပးနိုင္ျခင္းမရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္လည္း ထိုအစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္သည္ဟု သိရသည္။

ထိုသို႔ အမွန္တကယ္ျဖစ္နိုင္ပါသလား။

PLA အေနျဖင့္ ထိုကဲ့သို႔ ရဲတင္းလွေသာ စစ္ဆင္ေရး တခုကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ မျဖစ္နိုင္သေလာက္ နီးပါး ျဖစ္ပါသည္။ ထိုင္ဝမ္နိုင္ငံကို အလစ္အငိုက္ ဖမ္းနိုင္မွသာလွ်င္ ထိုအစီအစဥ္က အလုပ္ျဖစ္နိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ တိုက္ခိုက္မႈတခု လာေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္ေပက သိခဲ့လွ်င္ ၎တို႔က တပ္မ်ားကို လွ်င္ျမန္စြာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း၍ ေရလက္ၾကားကို မိုင္းေထာင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္နိုင္ပါသည္။ အလစ္အငိုက္ ရယူနိုင္ျခင္းသာမရွိခဲ့လွ်င္ PLA အေနျဖင့္ အလြန္အႏၲရယ္မ်ားေသာ ၿခဳံခိုတိုက္ပြဲ တခုအတြင္းသို႔ မ်က္စိမွိတ္ လမ္းေလွ်ာက္ဝင္သြားသလိုမ်ိဳးသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

အစီအစဥ္ မေပါက္ၾကားေအာင္ တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ စစ္ဌာနခ်ဳပ္က ေရွာင္ရွားနိုင္ခဲ့ပါသလား။ မေရွာင္နိုင္ခဲ့ပါ။ အမွန္တကယ္ တြင္ လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္ တခုက သူတို႔ လုပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေထာက္လွမ္းေရးသတင္းေၾကာင့္ ထိုင္ဝမ္ အာဏာ ပိုင္မ်ားက ၿမိဳ႕ေတာ္ ကာကြယ္ေရးကို ျမႇင့္တင္မႈမ်ား ေပၚေပါက္ေစခဲ့သည္။ တုန႔္ျပန္သည့္ အေနျဖင့္ သူတို႔က အမွတ္ ၆၆ လက္ေ႐ြးစင္ မရိန္း တပ္မကို ၿမိဳ႕ေတာ္ အျပင္ဘက္ရွိ ေတာင္ကုန္းမ်ားေပၚသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခဲ့သည္။ ေလေၾကာင္း ကာကြယ္ ေရးစနစ္ ပိုမိုခိုင္မာ အားေကာင္းေစရန္ သူတို႔က အဆင့္ျမင့္ Tien Kung ႏွင့္ Patriot ဒုံးပ်ံ တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ၿမိဳ႕ေတာ္ တဝိုက္တြင္ ခ်ထားခဲ့သည္။

တမ္ေစြျမစ္ဝကြၽန္းေပၚအနီးတြင္ တည္ရွိေသာ ထိုင္ဝမ္တပ္မေတာ္ Guandu ကာကြယ္ေရးဌာနခ်ဳပ္က ကြၽန္း၏ ေျမာက္ဘက္အစြန္းကို ဟူးဗားယာဥ္မ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္မႈမွ ကာကြယ္နိုင္ေရး ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲခဲ့ သည္။ ယႏၲယားႏွင့္ သံခ်ပ္ကာ တပ္မမ်ားက ေတာက္ယြမ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္ႏွင့္ အနီးအနားမွ ကမ္းေျခမ်ားကို ပိတ္ဆို႔ထားနိုင္ရန္ ေလ့က်င့္ခဲ့သည္။ ေလေၾကာင္းႏွင့္ အထူး တပ္ဖြဲ႕မ်ား ဌာနခ်ဳပ္က လွ်င္ျမန္စြာ တုန႔္ျပန္နိုင္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစေရး Blackhawk ႏွင့္ Apache တိုက္ခိုက္ေရး ရဟတ္ယာဥ္သစ္မ်ား အားျဖည့္ခဲ့သည္။

ထိုင္ဝမ္ ေရတပ္က ဒုံးက်ည္တင္ အျမန္သေဘၤာ ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ထိုင္ဝမ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ခ်ထားခဲ့သည္။ သေဘၤာ ပစ္ ဒုံးမ်ားကို ကြန္ကရစ္ ဘန္ကာေဟာင္းမ်ားထဲ မထားေတာ့ဘဲ ပိုမို လြယ္ကူစြာ ပို႔ေဆာင္နိုင္ရန္ ကားျဖင့္ သယ္ေဆာင္၍ ပစ္သည့္ စင္မ်ားေပၚသို႔ တင္ခဲ့သည္။ တိုင္ေပ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ စစ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရး ဗ်ဴရို တပ္ဖြဲ႕မ်ားက အစီအစဥ္မ်ားကို ျပန္လည္မြမ္းမံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရ အေဆာက္အဦးမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ လက္နက္ ကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ခဲ့သည္။

ယခုအခါ တိုင္ေပကို ေကာင္းမြန္စြာ ကာကြယ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဟာကြက္မ်ား ရွိေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္မႈက လွ်င္ျမန္စြာ တိုးပြားလာေနသည္။

ထိုင္ဝမ္၏ ကာကြယ္ေရးဗ်ဴဟာက ၎၏ တပ္ဖြ႕ဲ့မ်ားကို ပိုမို လွ်င္ျမန္စြာ တုန႔္ျပန္နိုင္ေရး ျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုေနသည္။ သို႔မွာသာ ရန္သူ၏ ေရွာင္တခင္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ပိုမို ေကာင္းမြန္စြာ တုန႔္ျပန္နိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုအားထုတ္မႈ၏ အစိတ္အပိုင္း အေနျဖင့္ တပ္ဖြဲ႕အင္အားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ အေပ်ာ္တမ္းတပ္ဖြဲ႕တခုသို႔ ဦးတည္ေနသည္။

၂၀၀၀ ခုႏွစ္မ်ားအေစာပိုင္းတြင္ ထိုင္ဝမ္နိုင္ငံ၌ ကာကြယ္ေရးတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး ၂၇၀၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိခဲ့သည္။ ယေန႕အခ်ိန္တြင္ ထိုင္ဝမ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားတြင္ ယူနီေဖာင္းဝတ္ထားသူ ၁၈၀၀၀၀ ခန႔္သာ ရွိေတာ့ၿပီး ေနာက္ထပ္ အရံတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၁.၅ သန္းက အေထာက္အကူအျဖစ္ ရွိေနသည္။ လူဦးေရ ၂၃ သန္း ရွိေသာ နိုင္ငံတခုအတြက္ ႀကီးမားေသာ စစ္တပ္တခု အျဖစ္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ယခင္က ရွိခဲ့သည္ထက္ မ်ားစြာ ေသးငယ္သြားေသာ္လည္း ေဟာင္းႏြမ္းအိုမင္းေသာ လက္နက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ေခတ္မမီေတာ့ေသာ ေလ့က်င့္ေရးမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ အားထုတ္ျခင္းကို ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ လိုေနသည္။

အေမရိကန္နိုင္ငံက ပါဝင္ရန္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑ တခုရွိပါသည္။ ထိုင္ဝမ္နိုင္ငံက အဆင့္ျမင့္ ေလ့က်င့္မႈမ်ားႏွင့္ လက္နက္မ်ား ရရွိနိုင္ရန္ အေမရိကန္ နိုင္ငံကသာ ပံ့ပိုးေပးနိုင္ပါသည္။ ရန္လိုလာမည့္သူမ်ားထက္ ထိုင္ဝမ္ တိုက္ခိုက္ေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ေျခတလွမ္းေစာနိုင္ရန္ အေမရိကန္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္က သူတို႔ကို ကယ္လီဖိုးနီးယားရွိ ေလ့က်င့္ေရးစခန္းမ်ားသို႔ လာေရာက္ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ ဟာဝိုင္ယီႏွင့္ ဂူအမ္မွ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားသို႔ ဖိတ္ေခၚျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ အေမရိကန္ အစိုးရက ထိုင္ဝမ္သို႔ လက္နက္မ်ား ပုံမွန္ေရာင္းခ်ျခင္းကို ျပန္လည္စတင္သင့္ပါသည္။ သေဘၤာမ်ား လာေရာက္ျခင္းကို ပိတ္ပင္ထားျခင္းကို ႐ုပ္သိမ္းေပးျခင္း၊ အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ား လာေရာက္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ သင့္ပါသည္။

အေရးတႀကီး ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေရလက္ၾကားျဖတ္ေက်ာ္ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သမၼတ ဆိုင္အင္းဝမ္ Tsai Ing-wen က အလယ္အလတ္ က်ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈကို ရယူခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူ၏ ခ်စ္ၾကည္ေရး သေကၤတမ်ားက ထပ္တလဲလဲ ညင္းဆန္ခံေနရသည္။ တ႐ုတ္နိုင္ငံမွ အာဏာရွင္ဆန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ ရွီက်င္ဖ်င့္ Xi Jinping က လက္ရွိ အေနအထားကို ထိန္းထားရန္ လုံးဝ ဆႏၵ မရွိပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးက သူ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား မဟုတ္ပါ။ ထိုင္ဝမ္ကို သိမ္းပိုက္ေရးသာ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ထိုင္ဝမ္ေရလက္ၾကားတြင္ စစ္ပြဲႀကီးတခု မလြဲမေသြ ေပၚေပါက္လာမည္ဟု ဆိုလိုပါသလား။ မဟုတ္ပါ။ လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ အာဏာရွင္ေခါင္းေဆာင္က သူ၏ ကံၾကမၼာကို အခ်ိန္ဇယားတခုႏွင့္ တြဲခ်ိတ္ထားေၾကာင္း သက္ ေသ အေထာက္အထား ရွိမေနပါ။ သူ၏ လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားခြင့္ (သို႔မဟုတ္ မလႈပ္ရွားခြင့္) ကို အႀကီးဆုံးျဖစ္ေအာင္ ခ်ဲ့ ထြင္ရန္ သူက ႀကိဳးစားဖြယ္ရာ အသြင္ျဖစ္ေနပါသည္။

၂၀၂၀ မတိုင္မီ ထိုင္ဝမ္သို႔ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ေရး အသင့္ျဖစ္ေနစရန္ PLA ၌ ဦးတည္ခ်က္ရွိသည္။ တ႐ုတ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက ထိုင္ဝမ္သို႔ တိုက္ခိုက္ေရးအတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္စရာမ်ား ပါဝင္သည့္ အစီအစဥ္ဇယားကို ေရးဆြဲထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ထိုထဲမွေန၍ ဥကၠဌႀကီး ရွီက်င္ဖ်င့္က ေ႐ြးခ်ယ္မည္ ျဖစ္သည္။

ထိုင္ဝမ္ နိုင္ငံသို႔ လွ်ပ္တပ်က္ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ေရးက ျဖစ္နိုင္ဖြယ္ရာ မရွိေသာ္လည္း စစ္ေရးဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူ မ်ားက အဆိုးဆုံး အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္ စဥ္းစားစရာ တခုျဖစ္ပါသည္။ အနီးကပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ ျခင္း အားျဖင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ ထိုင္ဝမ္တို႔က ယခု(လွ်ပ္တပ်က္ က်ဴးေက်ာ္ေရး) အစီအစဥ္ အပါအဝင္ တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ စစ္ေရး အစီအစဥ္ အားလုံးကို ပိုမို ေကာင္းမြန္စြာ တားဆီးနိုင္လိမ့္မည္ လိုအပ္လာပါက ေခ်မႈန္းနိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

(Ian Easton သည် Project 2049 Institute မှ သုတေသီ ပညာရှင် တဦး ဖြစ်ပြီး “The Chinese Invasion Threat: Taiwan’s Defense and American Strategy in Asia” စာအုပ်ကို ရေးသားခဲ့သူ ဖြစ်ပါသည်။ သူ၏ The Diplomat ပါ Could China Flash Invade Taiwan? ဆောင်းပါးကို ဘာသာပြန်သည်)