မဂၤလာပါ

Call us: +959-259609399

E-mail: [email protected]

Home

Written by Administrator

Job Info

  • Job Type: Full Time
  • Job Category: Sales/ Marketing

Comapny Detail: Thuriya Win Co., Ltd

 

Job Requirements

အေျခခံပညာအထက္တန္း (သို႔) တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႕ တစ္ခုခုရရွိၿပီးသူျဖစ္ရမည္။
အသက္ (၂၀) ႏွစ္မွ (၂၅) ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္။
အေရာင္းလုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳအနည္းဆံုး (၆)လ ရွိရမည္။
လုပ္ငန္းအား စိတ္၀င္စားၿပီး သြက္လက္၍ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ရမည္။
မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ျမိဳ႕နယ္တြင္ တာ၀န္ထမ္္းေဆာင္ႏုိုင္ရမည္။

How to apply

  • အမွတ္(၄၂) ၊ ေရႊသရဖီရိပ္မြန္ ၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမႀကီး၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
    ၀၁-၅၀၃၈၀၅ ၊ ၀၁-၅၂၃၄၉၆ Email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.